CELLECT HUNGARY KFT. ADATVÉDELMI
ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A KÖVETLEK.HU WEBOLDALON KERESZTÜL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

A Cellect Hungary Kereskedelmi és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

név: Cellect Hungary Kereskedelmi és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Cellect Hungary Kft.)
székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 3.
postacím: 1101 Budapest, Albertirsai út 3.

honlap:https://kovetlek.hu/
központi e-mail cím: sales@cellect.hu
központi telefonszám: (06-1) 219-0692, 219-0693

vezető tisztségviselő: Bíró Gyula

SÜTIK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Honlapra látogatók azonosítása, a belépési és felhasználási szokásról automatikus adatrögzítés a cookiek segítségével, amelynek célja a munkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testre szabás, statisztikai célú adatgyűjtés.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

KEZELT ADATOK KÖRE:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Az adatkezelésbe adatfeldolgozó nem kerül bevonásra.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az érintett törlési kérelméig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum …….

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik, amelyeket a látogató informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával – az eszköz beállítás függvényében – automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in- internet-explorer

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:
AdWords: https://adssettings.google.com
Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk beállítástól függő rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.

Ilyen adatok a látogató számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak és amelyeket a honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A beállítástól függően mentett adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az adatokhoz a cookie-kat kezelő külső szolgáltató (pl. Google) és az Adatkezelő fér hozzá.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • –  kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • –  kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • –  visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • –  kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • –  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • –  jogorvoslattal élhet.A HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSAZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenet szövege.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Az Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetését, karbantartását az ACHRON INFORMATIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó látja el.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), vagy az érintett törlési kérelméig.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. A kapcsolat menüpont alatt az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma megadása után elküldheti az üzenetét. Az üzenet elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatkezelésre vonatkozó szabályait, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg.

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügyintézésére. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni, úgy az Adatkezelő szervezetén belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • –  kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • –  kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • –  visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • –  kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • –  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • –  jogorvoslattal élhet.

WEBSHOPON KERESZTÜLI VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Webáruházon keresztüli vásárlások lebonyolítása, a termékek megrendelő részére történő kiszállítása, megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés – nevezetesen munkaszerződés – teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:

 • számlázási adatok: keresztnév, vezetéknév, cégnév (opcionális), cím (ország, irányítószám, utca, házszám, opcoinálisan emelet, ajtó stb., megye, telefonszám, e-mail cím);
 • eltérő szállítási cím esetén szállítási cím,
 • opcionálisan megjegyzés a rendeléshez,
 • fizetésre vonatkozó információk
 • igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetését, karbantartását az ACHRON INFORMATIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó látja el.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő által értékesített termékek kiszállítása a GLS futárszolgálat közreműködésével történik, melynek kapcsán az Adatkezelő az érintett kiszállításhoz szükséges adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában szereplő szerződéses jogalappal továbbítja a kiszállítást végző társaság számára.

Fenti eseten túl az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A szerződés teljesítéséig, illetve az abból fakadó jogok és kötelezettségek elévülési idejéig (Ptk. szerinti 5 év).

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő által a webshopjában értékesített termékeket külön regisztráció nélkül tudják megvásárolni az érintettek az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását követően.

Ha az érintett megrendelést küld a Webáruház oldalán és az Adatkezelő a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre az érintett és az Adatkezelő között. A termékek kiszállítását az Adatkezelő külső céggel végzi.

ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • –  kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • –  kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • –  kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
 • –  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • –  élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
 • –  jogorvoslattal élhet.PÉNZÜGYI, KÖNYVVITELI FOLYAMATOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelő által értékesített eszközök megvásárlásával összefüggésben számlák kiállítása, megőrzése, pénzügyi, könyvviteli folyamatok teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
(Vonatkozó tagállami szabályozás: a számlán rögzített adatok tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 165. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, az egyéb számviteli bizonylatok tekintetében a Sztv. 169. § (2) bekezdése)

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az Adatkezelő által kiállított számlákon szereplő személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Az Adatkezelő könyvvizsgálatát Ágoston Gabriella, mint adatfeldolgozó látja el.

Az Adatkezelő részére adatfeldolgozóként könyvelési tevékenységet lát el a Liska Művek Vállalkozásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Adatkezelő által használt számlázó program üzemeltetését és karbantartását a BIDEGO Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó látja el.

Az Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetését, karbantartását az ACHRON INFORMATIKA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó látja el.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az Adatkezelő az általa kiállított pénzügyi bizonylatokat 8 évig őrzi meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § értelmében.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő értékesítési tevékenységeivel összefüggésben számlát állít ki.

Az Adatkezelő által kezelt számlák a személyes adatok tekintetében – a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetén – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerinti kötelező elemeket tartalmazzák.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • –  kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • –  kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • –  kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy azazokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
 • –  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • –  jogorvoslattal élhet.PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelőhöz érkezett panaszok kivizsgálása és elbírálása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapozza meg.

KEZELT ADATOK KÖRE:

a panaszt tevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, a panaszt tevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panaszt tevő aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése értelmében.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jár el.

Panasszal bárki fordulhat a panasszal érintett Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 1. a)  postai úton: 1101 Budapest, Albertirsai út 3.
 2. b)  e-mail formájában: sales@cellect.hu
 3. c)  telefonon: (06-1) 219-0692, 219-0693
 4. d)  az Adatkezelő székhelyén (1101 Budapest, Albertirsai út 3.) személyesen szóban.

Az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszt tevőnek, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a panaszt tevőnek.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 1. a)  a panaszt tevő neve, lakcíme,
 2. b)  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c)  a panasz részletes leírása, a panaszt tevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d)  az Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e)  a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a panaszt tevő aláírása,
 6. f)  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g)  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt haladéktalanul értesíti az Adatkezelő. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. E tényt jegyzőkönyvben vagy rövid feljegyzésben szükséges rögzíteni.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • –  kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • –  kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • –  kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • –  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • –  jogorvoslattal élhet.***
  Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a vezető tisztségviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először vezető tisztségviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Budapest, 2022.06.01

Cellect Hungary Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

 1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruhától szeretne vásásrolni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Webshopot üzemeltető és a Webáruház felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem küldhet megrendelést a Webáruház felé.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete: webshopunkban külön regisztrációra nincs szükség csak a vásárlás folyamán *-gal jelölt mezők pontos kitöltése.
  2. A kosár használata: a kosárba kerülő termékeket a weboldal termékoldalain tudja kiválasztani. Egyszerre többet is, egy fajtából akár több darabot. A kosár tartalmát a Kosár ikonra kattintva tudja röviden megnézni, illetve a Kosár tartalma és a Fizetés felugró menükben tudja tovább módosítani vagy elkezdeni a fizetést.
  3. A megrendelés összeállítása: a megrendelés termékeit és a termékek rész- és teljes összegét a Kosár menüpontban láthatja. Itt még lehetőség van a kosár tartalmának módosításához, beleértve a mennyiségek és termékek változtatását külön-külön is, ezt a Kosár Összesen almenüben tudja megtenni a Kosár Frissítése menüpontra kattintva.
  4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: a számlázási és szállítási adatok a fizetés végrehajtásáig módosíthatók. Ezután már csak külön email-ben lehet kezdeményezni a kovetlek@cellect.hu email-címen, mindaddig, amig a kiszállítás folyamata el nem indul.
  5. A megrendelés elküldése: A megrendelés a Pénztár menüben véglegesül az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a megfelelő fizetési módok kiválasztása után.
  6. A megrendelés visszaigazolása: Ugyancsak a Pénztár menüben a megrendelés sikeres megtörténtéről kap azonnali igazolást, a rendeléshez tartozó egyéb azonosítókkal és a végösszeg adataival

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalán és a weboldal üzemeltetője a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a webshop üzemeltetője között (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, amelyet a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárol. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és bizonyos érték alapján felállított minimum korlát felett a házhoz szállítás költségeit is.

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők: a termékek kiszállítását a webshop üzemeltetője külső céggel végzi. A termékek kiszállítását minden alkalommal igyekszik a lehető legrövidebb időn belül eljuttatni az ügyfélnek. Alap elvárás a 3 munkanap. Ettől lényegesen hosszabb szállítási idő esetén az ügyfelet a webshop üzemeltetője köteles külön értesíteni.
  2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval előre megadott, tervezhető időpontban végzi.
  3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
  2. Online bankkártyás fizetéssel

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Elállási jog

Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján szabályozott és gyakorolható.

Elállási nyilatkozatminta

Az elállási nyilatkozat formátuma megtalálható a weboldalon. A nyilatkozat email-ben történő beküldésére van szükség a kovetlek@cellect.hu email címre az elállás kezdeményezésére.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A jótállás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján szabályozott és gyakorolható.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a webshop üzemeltetőnél, annak székhelyén: 1101 Budapest, Albertirsai út 3. Ebben az esetben a webshop munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a webshop üzemeltetőjének küldött elektronikus levélben ( kovetlek@cellect.hu ).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A webshopot üzemeltető cég adatai

Cég neve: Cellect Hungary Kft.

Székhely: H-1101 Budapest, Albertirsai út 3.

Adószám: 12837344-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-705860

Telefonszám: +36 1 219 0692

Email cím: kovetlek@cellect.hu

Egyéb megtekinthető információk

A webshopon megtalálható és elolvasható a Szállítási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat.